Kultura

Snažíme se podoporovat i svět knih, kde jsme pomohli s vydáním rukopisu jednoho z nás.

Více informací o knize můžete nalézt na následujících stránkách : www.vilemodjezera.cz

Ilustrace z knihy